Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Minder kinderen geboren in 2017, wel meer abortussen

08-02-2019

Minder kinderen geboren in 2017, wel meer abortussen
Gisteren publiceerde het ministerie van VWS de jaarrapportage van de abortuswet over 2017. Het totaal aantal abortussen van 30.523 laat een verhoging zien ten opzichte van het jaar ervoor. In het begeleidend schrijven van de overheid bij de publicatie wordt heel luchtig gezegd: “Dat zijn er iets meer dan in 2016” Als of er geen zorgen zijn. Niets is minder waar. De meeste media hanteren een stijging van 379, echter dat geeft een vertekend beeld. Als we kijken naar het aantal abortussen onder in Nederland woonachtige vrouwen, zien we dat die stijging 546 abortussen betreft. Dat totaal is sinds 2011 niet meer zo hoog geweest. Het aantal abortussen onder vrouwen uit het buitenland daalde met 4,5%. Verschillende Nederlandse abortuscentra bieden via hun website abortus aan, aan vrouwen uit andere Europese landen. In Nederland is abortus mogelijk tot 24 weken. In bijna alle omringende landen is abortus toegestaan tot 12 weken.

Tegelijkertijd werden er in 2017 maar liefst 2.684 minder kinderen geboren dan in 2016, waardoor de abortusratio is gestegen van 154 naar 159 abortussen per 1000 levendgeborenen in hetzelfde jaar. De abortusratio is nog nooit zo hoog geweest. Dat geeft alle reden tot zorgen omtrent de ontwikkeling van de abortuscijfers. De focus leggen op een absoluut aantal van rond de 30.000 abortussen wekt de verkeerde indruk dat het aantal stabiel is in ons land. Met een al jaren dalend geboortecijfer van levend geboren kinderen geeft het abortuscijfer ook reden tot zorgen om de vergrijzing.

Er viel nog meer op. Zo is het aantal abortussen na 12 weken in ziekenhuizen flink gestegen. Dit kan te maken hebben met de toepassing van de prenatale NIP test waarna veel ouders besluiten tot selectieve abortus, bijvoorbeeld omdat het syndroom van Down werd geconstateerd. Uit het rapport blijkt dan ook dat het aantal vrouwen dat na prenataal onderzoek koos voor abortus is gestegen van 1.011 in 2016 naar 1.152 in 2017. Het rapport geeft aan dat vrijwel alle abortussen na prenatale diagnostiek in ziekenhuizen plaatsvond.

Abortuspil vaker gebruikt
Het gebruik van de abortuspil steeg sterk, van 23,8 naar 27,4%. Deze stijging was vanaf 2017 merkbaar aan het aantal vrouwen dat zich bij Er is Hulp aanmeldde voor de Abortus Pil Stopper, die mogelijk de abortus ongedaan kan maken. Deze pil wordt aangevraagd door vrouwen die, na het nemen van de eerste abortuspil bij de kliniek, spijt krijgen en hun kind toch willen houden. In ons Magazine ‘Leef’ van deze maand is zo’n ervaringsverhaal te lezen, waarbij het kind nog gered kon worden na het nemen van de eerste abortuspil.

Complicaties
Het aantal complicaties is gestegen van 2,2% naar 2,5%. Vooral incompleet uitgevoerde abortussen worden gemeld als reden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat met name de abortuspil een hoger percentage risico’s met zich mee brengt, waaronder dus incompleet uitgevoerde abortussen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, met een toename van het gebruik van de abortuspil, ook de complicaties toenemen. Recente studies uit Zweden en Finland lieten al zien dat de abortuspil het aantal complicaties sterk laat stijgen. Juist daarom is het plan om de abortuspil via de huisarts te gaan verstrekken een heel slecht plan.

terug naar het overzicht
Vrijheid van meningsuiting wordt zelfs voor abortusvoorstanders bemoeilijkt als ze niet extreem genoeg zijn voor de… https://t.co/FuWrhptQw0   3 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!