Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

INTERNET BRENGT PORNO BINNEN HANDBEREIK

26-07-2018

INTERNET BRENGT PORNO BINNEN HANDBEREIK

Hoe zou je het vinden als je in een tankstation een schap tegenkwam met zakjes cocaïnepoeder? Bedenkelijk? Andere vraag: hoe vind je het dat even verderop magazines liggen met foto’s van schaars geklede dames? Waarschijnlijk zal je daar niet echt van schrikken, in elk geval

niet zoals bij het schap met cocaïnezakjes. Cocaïne doet immers rare dingen met lichaam en geest, zal je zeggen. Porno niet. Is dat zo?

 

Het innemen van een drug als cocaïne doet iets met je hersenen. Ze passen zich fysiek aan als je cocaïne gebruikt. Hierdoor raak je aan die stof verslaafd. Gebruik je de drugs niet, dan zal je dat merken. Geestelijk én lichamelijk. Zou dat ook kunnen gebeuren als je naar porno kijkt? Door te kijken naar foto’s op bijvoorbeeld het internet neem je toch geen verslavend middel in? Je kijkt ‘alleen maar’ naar iets…

 

EROTOTOXINE

Dr. Judith Reisman deed onderzoek naar de invloed van pornografie op de hersenen. Volgens Reisman brengt porno veel teweeg in de hersenen. Als de beelden eenmaal in je brein zijn opgeslagen, passen ze inderdaad de fysieke structuur van je hersenen aan, bevestigt Reisman.

„Er vinden onvrijwillige cellulaire veranderingen plaats, zelfs tijdens de slaap.” Pornografie noemt Reisman een „erototoxine” die een verslavende ‘drugscocktail’ in het lichaam opwekt van hormonen als testosteron, oxytocine, dopamine en serotonine. En dat heeft een meetbaar effect op je hersenen. Het bekijken van pornografisch materiaal wekt ook allerlei negatieve gevoelens op. „Erototoxines zijn middelen die naast lust ook angst-, woede- en schaamtegevoelens stimuleren”, aldus Reisman.

 

VERKLEINDE HERSENEN

Reismans onderzoek is niet het enige dat erop wijst dat pornografie meer met je hersenen doet

dan je misschien zult denken. Uit een studie naar cocaïneverslaving (in 2002) bleek dat er sprake was van volumeverlies in verschillende hersengebieden, inclusief de frontale kwab. De MRI-scantechniek die hierbij werd toegepast, heet Voxel-Based Morphometry (VBM), waarbij hersen-

stukjes van een kubieke millimeter met elkaar worden vergeleken. Op zich keken de wetenschappers er niet van op dat ‘echte’ drugs, zoals cocaïne, dit effect op de hersenen hadden. Interessanter werd het toen hetzelfde VBM-onderzoek werd verricht op mensen die veel naar

porno keken. In 2007 namen Duitse wetenschappers de proef op de som. En wat bleek? De studie-uit komsten waren nagenoeg gelijk aande studie-uitkomsten rond cocaïnegebruik in 2002. Ook hier was de anatomie van de hersenen zichtbaar veranderd.

 

ALARM!

De laatste jaren zijn er meer onderzoeksuitkomsten beschreven die alarmerend zijn voor mensen die veel naar porno kijken. Dr. Patrick Fagan van het Marriage and Religion Research Institute publiceerde eind 2009 de resultaten van een samenvattend onderzoek naar de effecten van pornografie. Hij concludeerde dat getrouwde, aan porno verslaafde mannen zich minder tevreden voelen binnen hun huwelijk en minder emotioneel gehecht zijn aan hun echtgenotes. Echtgenotes merken dit op en zijn hierover ontzet. Ook ervaart twee derde van de stellen een verlies van verlangen naar geslachtsgemeenschap als er sprake is van pornoverslaving bij één van de partners. Daarnaast verliezen veel pornoverslaafden hun interesse in een goede band met het gezin. Tot slot merkt dr. Fagan op dat pornokijkers ongevoelig worden voor het type porno waar ze naar kijken, verveeld raken en vervolgens meer perverse vormen zoeken. In je hersenen zitten spiegelcellen of -neuronen. Die worden actief als je een handeling door iemand anders ziet uitvoeren. Het neuron ‘weerspiegelt’ dan het gedrag van de ander en is op dezelfde manier actief als wanneer je de handeling zelf uitvoert. Uit Frans onderzoek blijkt dat hersenengebieden waar deze spiegelneuronen in voorkomen geactiveerd worden als je naar pornografie kijkt. Deze spiegelsystemen zetten een virtuele ervaring om in een voor de hersenen als echt beleefde ervaring.

 

Volgens een artikel in het Journal of Family Violence (2009) is er een verband tussen het veelvuldig kijken naar kinderporno en het seksueel misbruik van kinderen. Onderzoek onder criminelen die veroordeeld waren voor het bezit en de verspreiding van kinderporno laat zien dat

de meerderheid van hen wel degelijk ook in het echt kinderen misbruikten. Daarvoor waren ze echter niet veroordeeld. Ze gaven dit pas aan nadat de straf was gegeven voor het bezit en de verspreiding van materiaal en ze in het hulpverleningstraject zaten.

 

In 2009 constateerden onderzoekers dat de frontale hersenkwabben beschadigd waren van patiënten die hun seksuele behoeften niet konden bedwingen. Dit hersengebied wordt geassocieerd met dwangmatig gedrag, een kenmerk van verslaving. Verschillende studies geven aan dat de hersenen fysiek veranderen gedurende de periode dat ze ‘leren’ om verslaafd te raken. Met behulp van hersenscans (MRI, PET, SPECT) zijn veranderingen waarneembaar in het beloningssysteem van dopamine, een stof die een grote rol speelt bij het ervaren van genot. Aan de voorzijde van de hersenen, de voorhoofdskwab, zijn zenuwbanen aanwezig die voor deze stof gevoelig zijn. Dat een verslaving aan porno (niet tastbare beelden) veel overeenkomsten heeft met een verslaving aan een drug als alcohol (tastbare stof), wordt duidelijk uit het onderzoek dat gedaan is in een Amerikaans instituut. Medewerkers van de Mayo Clinic ontdekten dat er een middel is dat uitkomst biedt bij het dwangmatig kijken naar pornografie: Naltrexon. Dit middel wordt

doorgaans gebruikt bij de bestrijding van alcoholverslaving. Het verrassende is dat Naltrexon ook blijkt te werken bij mensen die vastzitten in het web van pornografie. Dit komt door de remmende werking van Naltrexon op het vermogen van dopamine om hersencellen te stimuleren. Deze resultaten laten zien dat er veel gebeurt in je hoofd als je naar pornografische beelden kijkt. Je hersenen gaan zich er letterlijk naar ‘zetten’.

 

Dit artikel komt uit onze leefspecial:  relaties en seksualtieit en is hier gratis te bestellen om uit te delen. Bestel dan ook gelijk: Het boekje mee.

terug naar het overzicht
In deze tijd gaat het maatschappelijk vaak over privileges. Pro-life beargumenteert al vele jaren dat geborenen nie… https://t.co/X7I3mwgPXy   4 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!