Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Wereldwijde abortusstrijd is geestelijk en vraagt bidders

30-05-2018

Wereldwijde abortusstrijd is geestelijk en vraagt bidders

Het abortusdebat is ten diepste een geestelijke aangelegenheid. Als we dat beseffen, weten we ook dat we moeten beginnen met gebed.

De Ieren gingen op 25 mei stemmen over legalisering van abortus. Door een referendum werd het volk geraadpleegd over het al dan niet schrappen van het zogenoemde ”Eighth Amendment”.
Aan dit ”Eighth Amendment of the Constitution of Ireland” was, in 1983, ook een referendum voorafgegaan. Het Amendment bepaalt dat een kind in de baarmoeder dezelfde bescherming verdient als de moeder. Hierdoor is abortus nagenoeg onmogelijk. Vrouwen die voor een abortus naar het buitenland zijn gegaan, kunnen zelfs worden vervolgd.
Een meerderheid stemde voor afschaffing, nu moet de Ierse regering met een nieuwe abortuswetgeving komen.
In 1992 had de Ierse regering al besloten dat de abortuswet versoepeld moest worden. Niemand echter durfde zijn of haar vingers eraan te branden.
Voor 2013 was abortus in Ierland geheel verboden. Nadat in 2012 een vrouw als gevolg van bloedvergiftiging was overleden, omdat een abortus was geweigerd, stelde de Ierse regering een versoepeling van de abortuswet voor. Sindsdien is een abortus toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is.

Mensenrecht
Abortuswetgeving houdt de regeringen wereldwijd behoorlijk bezig. Onlangs werd in de staat Iowa (VS) een wet aangenomen die abortus verbiedt wanneer er bij het kindje een hartslag is gesignaleerd. Als deze wet in Nederland zou gelden, zou dat betekenen dat er geen enkele abortus meer zou mogen worden uitgevoerd.
In Nederland mag bij ”tien dagen overtijd” een abortus worden uitgevoerd. Een bevruchting van de eicel door een zaadcel vindt meestal ongeveer twee weken voor de verwachte menstruatie plaats. Tel je daar tien dagen bij op, dan is het kindje ongeveer vierentwintig dagen oud, gerekend vanaf de conceptie. Zo’n kindje mag in Nederland geaborteerd worden.
Veertien onderzoeken hebben echter aangetoond dat het hartje bij eenentwintig dagen na de bevruchting begint te kloppen. In Nederland stopt een abortus dus altijd een kloppend hartje.
Ook in België is er commotie over de daar geldende abortuswetgeving. In België valt een abortus nog onder het strafrecht. Echter, sinds 1990 is abortus toegestaan tot veertien weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. De pro-abortusbeweging in België wil echter dat abortus uit het strafrecht wordt gehaald en als een gewone medische handeling wordt gezien.
Op vrijdag 3 november 2017 aanvaardde het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties een herziening van artikel 6 van het ”Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten”, dat gaat over het recht op leven. In het aangepaste artikel is de bescherming van het leven van ongeboren kinderen uitdrukkelijk weggenomen, doordat de lidstaten van de VN worden opgeroepen om vrouwen toegang tot abortus te verschaffen. Hiermee is abortus tot een mensenrecht geworden.
De protesten van vele organisaties en van grote landen als de Verenigde Staten en Polen mochten niets uitrichten. De enige geruststelling is dat het hier gaat om een richtlijn van een afdeling van de VN-bureaucratie, niet om een besluit van soevereine landen.
Abortus als mensenrecht. De kern waar het om draait is: Wanneer begint het leven? Wanneer verdient dat leven bescherming?

Media
In Nederland is een zeer interessante ontwikkeling gaande. Columniste Roos Schlikker schreef in 2015: „Komt een kind dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan.” Meer dan 80.000 mensen ondertekenden een door haar gestarte petitie waarin de regering gevraagd werd om erkenning van een doodgeboren kindje. Als een kindje dood wordt geboren, dan moet het óók opgenomen kunnen worden in de Basisregistratie Personen (BRP).
Een wetswijziging is ondertussen opgesteld en zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar worden doorgevoerd. Ouders die een doodgeboren kindje hebben gekregen, kunnen met terugwerkende kracht hun kindje alsnog laten optekenen in de BRP. Dat geldt ook voor kinderen van vóór de vierentwintigwekengrens.
Volgens artikel 3 van de ”Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” uit 1948 heeft iedereen recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Wat gaat er in Nederland straks gebeuren met de abortuswet? Volgens de ‘nieuwe wet van Schlikker’ wordt een abortus in Nederland dan niet meer uitgevoerd op een klompje cellen of een stukje weefsel, maar duidelijk op een persoon.
De strijd om abortus wordt grotendeels gevoerd via de media, die voornamelijk pro-abortus zijn. Facebook heeft sinds begin dit jaar het bereik van prolifepagina’s drastisch ingeperkt. Youtube verwijderde vorige week het videokanaal van de prolifeorganisatie Abortion Pill Reversal in Amerika. Op geen enkele website van abortuscentra wordt over een ”kindje” gesproken of gerept van ingrijpende gevolgen van een abortus.

Jeremia
Het abortusdebat is ten diepste een geestelijke strijd. Als we dat beseffen, dan weten we ook waarmee we moeten beginnen. Met gebed.
Toen hij werd geroepen, sputterde Jeremia tegen. Hij was jong en wist niet wat te spreken. God wees hem terecht en bemoedigde hem. God kende Jeremia al voordat hij geformeerd was, al voor de bevruchting. God was met hem en ging met hem mee en zou hem de woorden in de mond geven.
Jeremia 1 sluit af met een geweldige bemoediging: „En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen; want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u uit te helpen.”
Bid u strijdend mee? Hoe nu verder na het referendum in Ierland van 25 mei? Voor een goede uitkomst van de commotie in België? Voor de nieuwe wet over de persoonsregistratie in Nederland? Voor afschaffing van abortus in Nederland en daarbuiten? En voor allen die aan het front van de abortusstrijd staan?

Kees van Helden
Directeur stichting Schreeuw om Leven

Dit artikel verscheen op 15 mei in het Reformatorisch Dagblad (met gewijzigde intro)

 

terug naar het overzicht
In deze tijd gaat het maatschappelijk vaak over privileges. Pro-life beargumenteert al vele jaren dat geborenen nieā€¦ https://t.co/X7I3mwgPXy   4 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!