Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Barmhartigheid anno 2018

Barmhartigheid anno 2018

15-02-2018

In de ‘Week van de euthanasie’ komt stichting Schreeuw om Leven met een kritische publicatie over de huidige euthanasiepraktijk in Nederland. Onder de titel ‘Barmhartigheid anno 2018’ worden in ruim honderd pagina’s juridische, politieke, medische en sociale aspecten van euthanasie besproken. Ook persoonlijke verhalen komen aan bod. Het is geen zwartboek, maar wel een document dat tot nadenken stemt in een tijd dat de grenzen van de praktijk steeds verder worden opgerekt met de Levenseindekliniek aan de voorhoede.

Het is een ongerijmde situatie dat enerzijds de zorgvuldigheid van de Nederlandse euthanasiepraktijk allerwegen geroemd wordt en dat anderzijds gevallen waarin overduidelijk onzorgvuldig gehandeld is onder geen beding bestraft mogen worden. Voor Schreeuw om Leven en voor vele Nederlanders met hen is onzorgvuldigheid niet het punt, het is alleen het signaal dat we hier nooit aan hadden moeten beginnen.

Geen strikte noodzaak
Een arts mag alleen ongestraft overgaan tot een van deze opties als de patiënt er om vraagt én er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. In de lichamelijke (somatische) geneeskunde begon men ooit met euthanasie en pas daarna werd de palliatieve zorg goed ontwikkeld. Meer dan 10 jaar geleden werd al vastgesteld dat er “geen strikte medische noodzaak meer voor euthanasie (is) vanwege betere palliatieve zorg en de mogelijkheid tot terminale sedatie.” En ook in de psychiatrie klinken geluiden dat er eigenlijk geen enkel geval is waarbij er geen behandeling meer mogelijk is.

Bizarre werkelijkheid
Een fragment uit een persoonlijk verhaal illustreert de onzekere toekomst van barmhartigheid anno 2018 in Nederland: “De bizarre werkelijkheid is dat de regering meent dat de euthanasiewetgeving een upgrade verdient. Omdat de barmhartigheid van haar eist dat ze haar autonome burgers hulp biedt bij een zelfverkozen levenseinde, met of zonder depressie. Wat betekent deze optie voor een kwetsbare studente die maandenlang met een verstoord gedachteleven rondloopt, vraag ik me verbijsterd af. Stel je voor dat deze escape zich van mij meester had gemaakt met de dood en ontredderde achterblijvers tot gevolg. Ik huiver.”

Afgewogen beoordeling
Vrije euthanasie wordt gezien als een van de verworvenheden van het moderne Nederland en in het buitenland wordt Nederland op dit gebied als gidsland aangehaald om ook daar euthanasie en hulp bij zelfdoding via de wetgever toe te staan. Toch is de ervaring met euthanasie sinds het ingaan van de wet in 2002 niet onverdeeld positief. Ook voorstanders van toen hebben bezwaren tegen bepaalde ontwikkelingen of hebben hun opvatting herzien. Bovendien is er nog steeds een grote groep Nederlanders die euthanasie op principiële gronden afwijst. Schreeuw om Leven is een van de organisaties die deze Nederlanders vertegenwoordigen. Met dit boekje wil de stichting bijdragen aan een afgewogen beoordeling van euthanasie in Nederland. Ook hopen we hiermee de ogen te openen voor de nood die schuilgaat achter levenseinde op verzoek en voltooid leven.

De digitale versie van het boekje kunt u hier bekijken. Een gratis fysiek exemplaar aanvragen kan ook.

 

terug naar het overzicht
Gevolgen van #Abortus nog altijd ontkend. Lees hier over een aantal gevolgen: https://t.co/rQkKXMkafz https://t.co/QfevGuaVGS   2 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!