Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Fastlove: seksuele druk onder tieners

13-12-2017

Er is Hulp is de hulpverleningsafdeling van stichting Schreeuw om Leven. Onlangs sprak een van onze hulpverleners op een NPV-avond in Utrecht. Het thema was: Nieuwe taboes - Over seksuele druk onder tieners. Helaas is er onder (te) jonge mensen niet alleen sprake van “fastfood met snelle snacks”, maar ook van “fastlove met snelle seks”. Een heel verdrietig feit waar de politiek, maar ook wijzelf iets aan kunnen en moeten doen.

Er is Hulp krijgt dagelijks hulpvragen binnen van tieners of vrouwen die ongewenst zwanger zijn of die lijden na een abortus. De hulpverleningstrajecten zijn intensief. Zelf begeleidde ik in 2017 tot nog toe 67 hulpvragers met bijna 800 contactmomenten. En ik ben maar één van de hulpverleners binnen ons team.

De hulpvragen worden steeds complexer. En ik beperk me nu even tot de jongeren. Te jong, 13 of 14 jaar, ik weet niet wie de vader is, ik heb niets met de vader, we zijn alleen “Friends with benefits”… Behalve fastfood met snelle snacks (ook niet erg gezond voor je lichaam) hebben we nu te maken met fastlove met snelle seks. De seksuele vrijheid en de bevrediging daarvan lijkt een must van lust en is verworden tot een dwangneurose van directe seksuele vrijblijvendheid.

Hoe nu verder?
Onder de 18 mag je geen alcohol, geen sigaretten kopen. Je mag niet zelfstandig deelnemen aan het snelverkeer. Maar het seksuele verkeer is voor iemand onder de 18 vrij! En ondertussen raken deze prachtige jonge mensen steeds weer, steeds meer een stukje van zichzelf kwijt. Het is belangrijk dat de politiek dáár nu eens echt naar gaat kijken!

ls er dan een zwangerschap ontstaan – en ondanks alle “maatregelen” is dat nooit helemaal uit te sluiten – dan komt abortus om de hoek kijken. De eerste reactie van veel huisartsen is: “Wil je een abortus?” Een zwangere tiener komt direct voor de keuzestress te staan: wil ik dit kindje of wil ik een abortus. Abortus lijkt dan dé oplossing maar dat blijkt daarna vaak nog grotere probleem te veroorzaken. Heel veel meisjes en vrouwen komen na een abortus bij een psycholoog. Soms kloppen ze daarna toch weer aan bij Er is Hulp.

Bij bijna alle meisjes en jonge vrouwen die bij Er is hulp komen of met wie we mailen, proberen we tijdens het gesprek op preventieniveau te brengen met de vraag: “hoe nu verder?” Ik vertel hen dan zo graag: “Jouw lichaam is een tempel en jij hebt de sleutel. Niemand mag vrijblijvend jouw prachtige tempel betreden. Je bent van binnen en van buiten mooi en kostbaar.”

Waar zie ik - persoonlijk en als hulpverlener - mogelijkheden tot kering in dit tij?
1. Er zijn zoveel jonge mensen die nooit mooie voorbeelden van trouw en liefde hebben gehad. Zullen we zelf weer uit de bron van Liefde putten om zo in onze eigen relaties een bron van hoop te zijn voor de mensen om ons heen, die niet hebben geleerd hoe het leven, samenleven en seksualiteit in trouw bedoeld is. Er wordt mij te vaak gevraagd door een meisje: waar vind ik nog een jongen die trouw blijft?

2. Een onderzoek in Groot-Brittannië wees verrassend uit dat daar waar de anticonceptiepil niet meer gratis verstrekt werd, de abortuscijfers drastisch daalden. De anticonceptie uit het basispakket onder de 18 jaar! De aanname dat elk meisje dus “beschermd” seks kan hebben voor haar 18e is daarmee van de baan.

3. Abortus is nu een gratis ingreep die echter mentaal heel veel kost. Zou het niet meer gratis laten zijn van een Abortus Provocatus ook in Nederland tot minder roekeloos seksueel gedrag kunnen leiden? Abortus moet weg uit de schimmige dienstverlening. Een betaalde ingreep daarvan wil je op zijn minst weten wat het kost en wat er gaat gebeuren. Als een abortus niet meer gratis is, kan geen partner of ouder een meisje zomaar even langs de kliniek sturen. Het is een ingreep waarvan veel meisjes ZELF zeggen: ik heb mijn eigen kindje gedood. Vreemd? Speelden ze een paar jaar daarvoor niet nog met hun babypop?

Wij bij Er is Hulp willen er in ieder geval zijn voor de meisjes en vrouwen die aan den lijve ervaren wat vrije seks en de prijs daarvan in de vorm van een abortus doet en deed met hen. Met een hart gevuld van liefde en bewogenheid, elke dag weer.

Agaath Visser, coördinator Er is Hulp 


 

terug naar het overzicht
Bizar een pas geboren meisje weggooien omdat je liever een jongetje wil... Hoeveel kinderen worden in NL geabortee… https://t.co/al3UArFOCp   5 uur geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!