Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Transhumanisme

Transhumanisme

13-11-2017

Op vrijdag 10 november 2017 hield het Platform Waarden en Normen een panel bijeenkomst. Het Platform Zorg voor Leven was hiervoor ook uitgenodigd. Alle deelnemers konden in een pitch van 3 minuten hun antwoord geven op de vraag “Een nieuw kabinet! En nu?”

 

Namens Schreeuw om Leven sprak Alex van Vuuren over het thema “Transhumanisme”. Hier volgt de tekst van zijn inbreng.

 

Op het thema transhumanisme ben ik gewezen door professor Egbert Schuurman, filosoof en oud-Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. In zijn boek Tegendraads denken over techniek beschrijft hij de groeiende vervlechting tussen mens en techniek. Een citaat: “Men zegt: ‘de mens wordt machine en de machine wordt mens’ en ‘biologie wordt technologie en technologie wordt biologie’.” Een voorbeeld is het implanteren van chips in de hersenen waarbij zenuwcellen vastgroeien aan elektroden. (Egbert Schuurman, Tegendraads denken over techniek. Delft, 2014, p.185)

 

Bepaalde toepassingen zijn er op gericht om gedrag en intenties van mensen op afstand te beïnvloeden. (186) Transhumanisten willen de mens met techniek verbeteren, in het Engels spreekt men over “enhancement”. (188) Zij zien uit naar een toekomst waarin het menselijke bewustzijn – de menselijke geest – kan worden geupload, dat wil zeggen in software gevangen worden. Eén van hun doelen is om onze intelligentie te vergroten tot buitenmenselijke proporties. (199)

 

Het is niet zozeer de techniek die zorgen baart, maar de mensvisie van waaruit de techniek wordt aangestuurd. In deze tijd van computers wordt de mens door velen gereduceerd tot een informatie-verwerkend systeem. Deze lage visie op de mens leidt tot uitspraken zoals deze van de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett: “Mens en robot verschillen niet zo veel.” (188)

 

De techniek strekt zich ook uit naar genetische modificatie van de mens, wat gebruikt kan worden voor eugenetica. (215) Verandering van de DNA-structuur van een mens is ongeoorloofd, zegt Schuurman. (211) Politiek is winst te behalen als er onderscheid gemaakt wordt tussen technieken die heel de mens betreffen of alleen een orgaan of functie. Een voorbeeld is de afwijzing door velen van klonen omdat daarbij de hele mens in het geding is. (214-215)

 

In het regeerakkoord staat de deur naar het volledig vrijgeven van embryo’s voor experimenten en selectie op een kier. De kritische stemmen komen niet alleen uit het pro-life kamp. Hier moet maatschappelijk debat over komen, maar ook over de achterliggende mensvisie. Laten we ons hier over beraden om tot gezamenlijke stappen te komen.

 

terug naar het overzicht
Overtijd behandeling. Abortus mag vanaf 10 dagen overtijd. Tot 16 dagen overtijd geen vijf dagen bedenktijd, daarn… https://t.co/cjoEvU5pjm   11 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!