Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Aanval lijkt de beste verdediging...

Aanval lijkt de beste verdediging...

18-09-2017

Aanval lijkt de beste verdediging...

update 28 september 2017

 

Het Nederlands Dagblad bracht de miljoenenfraude aan het licht bij de abortusklinieken van CASA (Centra voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus). Er is voor maar liefst een bedrag van 5,3 miljoen euro gefraudeerd in de periode van 2001 tot en met 2014. Geld dat betaald is door de belastingbetaler (abortus wordt immers gefinancierd vanuit een speciale pot van de overheid). Juist, geld dat door u en mij wordt afgedragen. De medeverantwoordelijke in deze zaak is Bert van Herk, de voormalig CASA-directeur die in juli 2015 weg moest, maar desondanks toch de lieve som van € 465.000 mee kreeg.

 

Deze fraude staat niet op zichzelf. Ook de Bloemenhovekliniek in Heemstede blijkt in dezelfde periode voor € 1.400.000 gefraudeerd te hebben, meldt het Nederlands Dagblad. Dit onder leiding van directeur Thea Schippers. De vrouw die in 2016 nog een lintje kreeg voor haar abortushulpverlening. Haar inzet voor vrouwen in nood. Een lintje voor het doden van kinderen in de moederschoot. Vrouwen die ongewenst zwanger zijn, zijn inderdaad in nood. De meest gehoorde reden voor een abortus zijn de financiën. Als we in Nederland voor deze vrouwen geen andere oplossing hebben dan het doden van hun kindje dan zijn we moreel failliet. Ze ging in de tegenaanval en beschuldigde het Nederlands Dagblad van laster.

 

Mevrouw Schippers werd de afgelopen maanden meermaals benaderd door het Nederlands Dagblad voor een reactie op de bevindingen van het grondige onderzoek dat deze krant uitvoerde. Ze reageerde niet. Het valt ook heel lastig uit te leggen dat je te hoge declaraties hebt ingediend, dat je volgens de norm niet de juiste mensen in dienst had voor het toedienen van een narcose en zo vrouwen in gevaar hebt gebracht. Dat je geld verdient aan het doden van kinderen in de moederschoot lijkt me sowieso niet uit te leggen... Het is onvoorstelbaar dat er naast die kinderen geen slachtoffers gevallen zijn onder de vrouwen.

 

Als reactie kruipt de directeur van de Bloemenhovekliniek in de slachtofferrol. Schippers ontkent dat ze benaderd is voor een uitleg en klaagt haar nood in de media dat het aantal abortusbehandelingen in haar kliniek is toegenomen door de problemen bij concurrent CASA. Hierdoor is de druk op de “artsen” zorgwekkend toegenomen en zijn er langere wachttijden voor abortussen op kinderen van 19 weken of ouder. En dat kan ertoe leiden “dat een moeder straks opgezadeld zit met een kind dat ze niet wil”... zegt abortusarts Janna Westerhuis.

 

Onvoorstelbaar, wát een pijnlijke redenatie. We hebben het hier over kinderen die bij 19 tot 20 weken al 22 centimeter groot zijn, ongeveer 250 gram wegen, kunnen voelen, horen, schoppen, en alleen nog maar hoeven te groeien. Er wordt gepraat alsof het over een gezwel gaat dat moet worden weggehaald. Er wordt niet verteld dat zo’n kindje via de methode dilatatie en evacuatie (D & E) uit de baarmoeder wordt verwijderd. In gewoon Nederlands betekent dat: in stukken geknipt en in delen verwijderd en vernietigd.

 

Menig hart huilt van echtparen die ongewenst kinderloos zijn. Kunnen we in Nederland deze ongewenste kinderen en ouders met een kinderwens niet dichter bij elkaar brengen?

 

De media lijken te zijn gezwicht voor de slachtofferrol van Thea Schippers. Niet de fraude is nieuws, het doden van kinderen is geen nieuws en voor de gevolgen van een abortus is al helemaal geen ruimte. Laat staan dat er gepleit wordt om ongewenste kinderloosheid in verband te brengen met ongewenste zwangerschappen. Werkdruk, wachtlijsten en wie-weet opgezadeld zitten met een ongewenst kind, dat is wat de Nederlandse mainstream media nieuwswaardig vinden.

Woensdag 27 september heeft minister Schippers de Tweede Kamer middels een brief uitgebreid geïnformeerd over de ontstane problemen. Ze legt hierin onder andere uit dat er een onduidelijke situatie was over de mogelijkheid van het extra declareren van € 100,- bij een zwaardere medicatie enerzijds en de regels bij de subsidie verstrekker dat er dan een extra arts bij aanwezig moet zijn anderzijds. Ze schrijft: “Gezien deze onduidelijke situatie over die periode en de opmerkelijkheid van de inhoudelijke eis die niet strookte met de toezichtsnorm van de IGZ, zou ik het onbehoorlijk bestuur vinden om instellingen alsnog af te rekenen op de (‘zwaardere’) norm die in de subsidieregeling was vastgelegd.” Anders gezegd, de  € 5.000.000,- van CASA en de € 800.00,- van Bloemenhove kliniek ga ik niet terug vorderen.  Elke lezer van dit artikel die ooit te maken heeft gehad met een subsidieregeling weet dat als je niet aan de voorwaarden voldoet dat je geen recht hebt op geld van de overheid. Minister Schippers gaat nog een stap verder, ze zegt toe dat abortuscentra eventuele extra kosten die gemaakt worden om zorg te continueren ook gedeclareerd mogen worden via de subsidieregeling. En als dat nog niet genoeg blijkt te zijn wil ze in gesprek met de abortuscentra om ook over die extra kosten te spreken.

In februari 2014 schreef de Volkskrant al uitgebreid over de grote concurrentiestrijd tussen de verschillende abortuscentra. Met de kop: “Abortusklinieken in oorlog”. In dit artikel werd al aandacht gegeven aan het feit dat bij CASA fraude werd gepleegd met de verdovingen.  Minister en de zorg autoriteit zijn hiervan op de hoogte maar oordelen dat er niets aan de hand is. Toen was dus al bekend dat er problemen waren. Waarom heeft de minister toen niet ingegrepen en de situatie laten bestaan?

De gekozen tactiek van Thea Schippers lijkt te werken. De aandacht voor de fraude bij de Bloemenhovekliniek is weg… CASA is de zondebok geworden, de abortuscentra staan nog steeds op voet van oorlog. Een strijd om het meeste geld te verdienen aan het beëindigen van mensenlevens.


Gedurende de periode 2001 tot en met 2014 werden bij CASA abortuscentra 52.000 abortussen uitgevoerd en werd er voor € 5.300.000 gefraudeerd. Bij de Bloemenhovekliniek werden in dezelfde periode 15.000 behandelingen uitgevoerd en werd er voor een bedrag van bijna € 1.400.000 gefraudeerd door teveel te declareren. Het Nederlands Dagblad maakte de aanklachtsbrief van Thea Schippers openbaar en plaatste daarnaast ook hun weerleggingen met een gedetailleerde verantwoording. Hieruit blijkt onomwonden dat Thea Schippers de media op het verkeerde been heeft gezet en de Nederlandse samenleving glashard voorliegt.
Bert van Herk is momenteel nog steeds Goverment Council bij International Planned Parenthood Federation (I.P.P.F.). De moederorganisatie van Rutgers WPF, inderdaad, de Nederlandse organisatie. Tevens is hij nog steeds Regional Treasurer verbonden aan Rutgers WPF

Het Nederlands Dagblad houd een volledig dossier bij. Hier te lezen

 

 

 

 

 

 

terug naar het overzicht
Het zelfbeschikkingsrecht van een vrouw tot een abortus ontneemt een ander mensenleven datzelfde zelfbeschikkingsre… https://t.co/JAUL1OY3od   11 uur geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!