Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Europese Unie dreigt radicaal abortusstandpunt over te nemen

23-06-2021

Het woord abortus komt er 51 keer in voor: het zogenaamde Matić Rapport. Het is een initiatief van de Europarlementariër Predrag Matić van de sociaaldemocratische partij van Kroatie. Volgens velen wordt dit het meest progressieve rapport waarover de Europese Unie ooit stemde als het gaat om abortusrechten. Zelfs Nederland zou op de vingers kunnen worden getikt omdat de abortuswet hier niet progressief genoeg is.

Schreeuw om Leven sprak met Bert-Jan Ruissen, sinds 2019 Europarlementariër namens de SGP. Hij maakt zich zorgen over de stemmingsronde aangaande het Matić rapport, die donderdag 24 juni 2021 om 14:30 uur zal aanvangen. Samen met andere christelijke dan wel conservatieve politici doet Ruissen er alles aan om weerstand te bieden aan deze ‘zeer progressieve voornemens van de EU’.

We vroegen meneer Ruissen waar het Matić rapport nu eigenlijk over gaat: ‘Het rapport gaat vooral over het idee dat vrouwen altijd recht moeten hebben op abortus.’, zegt Ruissen. ‘Dus vrije toegang en vrije keuze die in de gehele EU (en daarbuiten) moeten worden gewaarborgd. Ook worden gewetensbezwaren van artsen sterk ontmoedigd door dit rapport. Verder wil dit rapport benadrukken dat de landen die al legale abortus hebben vaak niet progressief genoeg zijn, bijvoorbeeld omdat abortus daar in het strafrecht staat. In die zin tikt dit rapport zelfs het progressieve Nederland op de vingers over haar beleid rondom abortus en dat laat wel zien hoe ver deze standpunten gaan.

Dat dit rapport ook buiten de EU druk kan uitoefenen, behoeft wat nadere verklaring: ‘Denk aan bijvoorbeeld Afrika. Ook daar wordt abortus, vaak onder de noemer seksuele en reproductieve rechten, als een soort Westers exportproduct opgedrongen aan een bevolking die daar niet per se op zit te wachten. Een Afrikaans land zou in theorie bijvoorbeeld ontwikkelingssteun van de EU kunnen mislopen als het abortusstandpunt van de Europese Unie niet wordt overgenomen. Maar ook binnen de EU is er sprake van aanzwellende druk op landen als Malta en Polen, waar abortus nog steeds in grote mate verboden is.’

Het is de vraag wat de SGP en haar medestanders binnen de EU nog kunnen doen: ‘Het standpunt dat het leven vanaf de bevruchting beschermwaardig is, wordt binnen grote delen van het Europees Parlement gezien als zeer conservatief en ouderwets. In die sferen werkt de SGP in Brussel en dat is regelmatig moeilijk werken. Gelukkig zijn we via de Europese fractie ECR (Europese Conservatieven en Hervormers) verbonden met collega’s uit andere delen van Europa. Samen proberen we het Matić rapport te voorzien van gedegen repliek. We hebben zelfs gevraagd om een extra stemmingsronde vooraf, om te bepalen of het rapport überhaupt ontvankelijk is. Wij denken namelijk dat dit geen Europese aangelegenheid is, omdat de lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor de binnenlandse wetgeving rondom abortus en niet Brussel.’

Is er, gelet op de extra stemmingsronde over de ontvankelijkheid, dan nog een kans dat er helemaal niet gestemd wordt over het Matić rapport? ‘Die kans is helaas niet zo heel groot, maar we grijpen alle middelen die we hebben aan. Zo hebben we ook een brief laten ondertekenen door 155 binnenlandse parlementsleden die de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, oproepen om dit rapport van de agenda te schrappen. Hiervoor kregen we steun van JA21.’

Als er toch gestemd wordt over het aannemen van de standpunten in het Matić rapport, wanneer vindt dit plaats? ‘Dat zal donderdag 24 juni om 14:30 uur aanvangen. Alle 705 parlementariërs zullen dan hun stem uitbrengen. We hopen dat de twijfelende leden zich alsnog tegen het rapport uitspreken en dat het van tafel gaat. Als het toch wordt aangenomen, is dat een verdrietige ontwikkeling. Het gaat bij abortus om het beëindigen van een mensenleven. Maar juist die abortus wordt nu geformuleerd als mensenrecht en dat vindt de SGP huiveringwekkend. Ook niet-christenen zouden zich toch met enig gezond verstand af moeten vragen waar dit allemaal naartoe gaat?’

Update: Schreeuw om Leven heeft ook een reactie gevraagd aan Peter van Dalen, Europarlementariër voor de ChristenUnie. We vroegen hem hoe hij morgen van plan is te stemmen omtrent het Matić- rapport: 'Ik stem met volle overtuiging tegen dit rapport. Mijn voornaamste bezwaar is dat dit rapport misleidend is, omdat abortus hierin een mensenrecht wordt genoemd. Dat staat in geen enkel juridisch document of internationaal verdrag. Alleen het recht op leven wordt internationaal erkend, bijvoorbeeld in het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Daarnaast gaat de Europese Unie niet over dergelijke onderwerpen. Alleen de lidstaten van de Europese Unie gaan over de abortuswetgeving.'

Evenals Ruissen voorziet Van Dalen een verharding van het Europese pro-abortusklimaat wanneer een meerderheid morgen vóór stemt: 'Mocht dit rapport aangenomen worden, dan is het een enorme push voor de bewegingen in Europa die abortus als mensenrecht willen promoten. De stemuitslag van dit rapport heeft dus geen juridische gevolgen, maar het geeft wel een duidelijk politiek signaal af. Het is daarom belangrijk dat een meerderheid in het Europees Parlement tegen dit rapport stemt.'

Als u wilt bidden voor de verschillende stemmingsronden in het Europees Parlement, dan kunt u dat doen op:

  • Woensdag 23 juni 2021 om 17:00 uur (voor de stemmingsronde over de ontvankelijkheid van het Matić rapport).
  • Donderdag 24 juni 2021 om 14:30 uur (voor het stemmen over het Matić rapport).

Hartelijk dank voor het lezen van deze pagina!
Dank voor uw gebed en donatie!
Wilt u vrijwilliger bij Schreeuw om Leven worden? Klik hier voor de aanmeldpagina.

terug naar het overzicht
Oproep: Bent u (of kent u) iemand die 16 weken of langer zwanger is? Misschien wil diegene meewerken aan een pracht… https://t.co/3rsyINUp5p   442 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!