Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Burgemeester Utrecht: geen bufferzones om wakers te weren

01-08-2019

In een brief aan zijn Utrechtse gemeenteraad sprak burgemeester Van Zanen zich uit over de mogelijkheid om voor onze counselors een bufferzone in te stellen rondom het abortuscentrum van de stad. De directeur van het centrum trekt namelijk al maanden aan de bel over vermeende overlast van ‘intimiderende en agressieve anti-abortusdemonstranten’. Het Humanistisch Verbond is daarbij zijn voornaamste bondgenoot.

Na veel suggestieve journalistiek in de landelijke en regionale media blijkt nu dat er geen enkele grond bestaat voor zo’n verbod, gelet op de realiteit voor de deuren van het abortuscentrum en de geldende wetgeving en jurisprudentie. Het Algemeen Dagblad kopte 20 juni jongstleden groot: ‘Burgemeester Van Zanen: demonstreren bij ingangen en op parkeerterrein abortuskliniek niet toegestaan’. Dit is echter een algemene regel die bovendien alleen gaat over de ruimte precies voor de deur en het eigen terrein van het centrum. Het is geen verbod

naar aanleiding van eerdere overtredingen. Het Humanistisch Verbond stelde eerder vast dat er voldoende redenen zijn voor een bufferzone van een paar honderd meter. De brief van

Van Zanen stelt haar in het ongelijk. Die brief was in zijn totaliteit vernietigend voor de insinuaties van het Humanistisch Verbond:

Met de demonstranten van Schreeuw om Leven zijn afspraken gemaakt over de manier waarop zij hun demonstraties houden. Sinds augustus 2018 zijn de toezichthouders van de gemeente tientallen keren gaan kijken bij de abortuskliniek. Zij hebben geen waarnemingen gedaan over gedragingen die niet passen bij de afspraken en voorschriften zoals die zijn opgelegd. De kliniek heeft één keer gebruik gemaakt van de overlasttelefoon, toen een demonstratie niet was aangemeld. De kliniek heeft geen meldingen aan de gemeente of aan de politie gedaan van misdragingen van demonstranten. De kliniek is van mening dat de demonstranten te vaak demonstreren en blijft aandringen op het instellen van een bufferzone. De Wet openbare manifestaties biedt echter geen aangrijpingspunten om het recht op vrije meningsuiting op voorhand op deze wijze in te perken, ook niet in frequentie en duur van demonstraties.’

De afspraken waar burgemeester Van Zanen op doelt zijn al jaren geleden gemaakt. Uit zijn tekst blijkt dat er afspraken te maken zijn met onze stichting en dat men zich daaraan houdt. Niet één maal werd er vanuit het abortuscentrum in Utrecht melding gemaakt van een strafbaar feit, zoals intimidatie of agressie. Ondanks dat hing de directeur wel een bord bij de ingang waarop voor deze delicten wordt gewaarschuwd. Ook vertelde een medewerker van het centrum in januari bij EenVandaag dat hij regelmatig vrouwen treft die overstuur binnenkomen nadat zij het slachtoffer werden van die intimidatie en agressie. Het nalaten van het melden van de incidenten en de uitkomst van het onderzoek van burgemeester Van Zanen maakt deze verhalen nu ongeloofwaardig.

In de brief van de burgemeester wordt ook nog verwezen naar een juridische analyse van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, dat opereert vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. Zij schreven een artikel naar aanleiding van de roep om bufferzones door het Humanistisch Verbond. Daarin staat dat een wettelijk verbod, op basis van artikel 284 in het Wetboek van Strafrecht, de ‘anti-abortusdemonstranten’ niet raakt. Men schrijft ook dat de demonstranten zich niet schuldig maken aan intimidatie, het beledigen van een groep mensen, het aanzetten tot haat of strafbare discriminatie of opruiing. In hetzelfde artikel stelt het onderzoeksinstituut vast dat een eventuele gedraging van een enkele demonstrant bij een voorgaande demonstratie evenmin een valide reden kan zijn voor een beperking die de hele organisatie raakt. De anekdotes over incidenten uit het verleden zijn dus zelfs in het geval van bewezen strafbare feiten geen reden om nu een hele organisatie het demonstreren te beletten.

Hoe nu verder?

Het Humanistisch Verbond en abortuscentrum Vrelinghuis hebben niet kunnen aantonen dat er sprake is van intimidatie of agressie door onze mensen. Wij hebben dit gedurende de mediastorm van de afgelopen maanden altijd geweten en naar buiten gebracht. Nu is dat bevestigd door onafhankelijke partijen.

Wat het Humanistisch Verbond en het abortuscentrum heeft gemotiveerd om deze commotie te creëren is niet bekend. Misschien speelt het een rol dat het abortuscentrum maandelijks cliënten verliest aan de vrijwillige inspanningen van onze mensen. Misschien ziet het Humanistisch Verbond de geleverde strijd van het verleden in rook opgaan, omdat mensen beginnen in te zien dat de lezingen over vrouwenrechten ook een andere kant hebben, die opvallend vaak onder het tapijt wordt geveegd. Die andere kant gaat over spijt na abortus, over fysieke en mentale gevolgen en over een ongeboren mensenleven dat het daglicht niet mag zien omwille van de vermeende rechten van een ander. Die boodschap kunnen onze counselors blijven verstrekken aan vrouwen die naar het abortuscentrum gaan.

Voor meer informatie over juridische aspecten rondom het waken van Schreeuw om Leven, klik hier.

Voetnoten

 www.sol-leef.nl/leef4-adnl
www.sol-leef.nl/leef4-rug

Hartelijk dank voor het lezen van deze pagina!
Dank voor uw gebed en donatie!

terug naar het overzicht
Oproep: Bent u (of kent u) iemand die 16 weken of langer zwanger is? Misschien wil diegene meewerken aan een pracht… https://t.co/3rsyINUp5p   442 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!