Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Preekschets voor de Week van het LevenĀ 

05-11-2019

n.a.v. Exodus 1, met name vs. 15-21

Doel:

Bouwstenen aanreiken voor een preek over opkomen voor het leven, zoals dat naar voren komt in het leven van de vroedvrouwen Sifra en Pua in Exodus 1.

Het is ons verlangen dat in de Week van het Leven van 10 t/m 16 november, aan het begin of bij de afsluiting van de week, aandacht gegeven wordt in de erediensten aan de beschermwaardigheid van het leven.  En ons gebed is dat deze preekschets een goede handreiking mag zijn.

De preekschets voorziet ook in concrete aandachts- en gebedspunten.

Download hier

terug naar het overzicht

Blijf op de hoogte!