Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

De EO maakte een reportage over het demonstreren bij abortuscentra

17-09-2019

Begin deze maand zond het Tv-programma NieuwLicht van de EO een reportage uit over de demonstraties bij abortuscentra. Het werd een opvallend evenwichtig verslag, waarin alle partijen duidelijk en zonder knip en plakwerk aan het woord werden gelaten. Zo sprak Tijs van den Brink met een abortusarts, een slachtoffer van intimidatie, een vrouw die hulp kreeg van Schreeuw om Leven en twee pro-life stichtingen. Tijs onderzocht zijn eigen gevoel bij alle verhalen.

De abortusarts

Mevrouw Opheij, bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen, werd gevraagd naar haar ervaringen met pro-life demonstranten. Ze haalde een oude situatie aan van een inmiddels gesloten kliniek in Houten. Toen zijn daar wat incidenten, zoals bekladdingen, voorgevallen waarvan nooit duidelijk is geworden wie de daders waren. Ook zouden mensen destijds zijn “aangesproken en lastiggevallen”. Opvallend is dat ze over de situatie van nu spreekt alsof het sindsdien erger is geworden. Erger dus dan die bekladdingen en intimidaties. Maar dan zegt ze, wederom vanuit haar eigen ervaring, dat de demonstranten “vroeger” alleen foldertjes uitdeelden en baden en dat het nu (pas) gepaard gaat met het aanspreken van mensen. Het zou daarom wellicht gepaster zijn geweest om een interview over de huidige pro-life demonstranten niet te vermengen met daden van anonieme vandalen, jaren terug. Er moet immers geoordeeld worden of de situatie van vandaag reden is voor maatregelen.

Ze geeft verder aan dat de demonstranten het beeld schetsen dat er in de kliniek wordt aangestuurd op abortus. Dit ontkent ze stellig. Toch kennen wij vanuit onze hulpverlening en daarbuiten genoeg voorbeelden van vrouwen die zeggen te zijn gestuurd door de kliniek of de keuzebemiddelaar. Neem het verhaal van Bonicia, die vertelde dat een medewerker van FIOM haar inprentte dat haar huidige man haar toch wel zou verlaten en hoe moeilijk het zou zijn om alleen voor het kind op te draaien. Het kind kwam en de relatie bleef. Of neem het verhaal van Fatima, die ook in de uitzending van NieuwLicht haar verhaal deed. Nadat counselors van Schreeuw om Leven haar hulp aanboden, koos ze voor het kindje dat ze bijna liet weghalen vanwege financiële nood. De directeur van de betreffende abortuskliniek werd door een journaliste van de Volkskrant ingelicht over dit voorval voor zijn deur. Zijn reactie was zo sturend dat het te denken geeft wat zijn medewerkers achter gesloten deuren nog uit de hoed durven toveren. De directeur zei dat Fatima toch wel terug zou komen, zodra ze beseft dat er nog veel moeilijke jaren komen. Dit lijkt niet op de voorgestelde zoektocht naar de hartenwens van de vrouw. Abortuscentra zijn dan ook niet onafhankelijk genoeg om deze gesprekken met vrouwen te voeren. Zij ontlenen hun bestaansrecht immers aan de hoeveelheid geld die zij van de overheid ontvangen voor iedere abortus. Gelukkig kwam Fatima niet terug en vertelt ze verderop in de uitzending dat ze zeer tevreden terugkijkt op haar keuze om niet het abortuscentrum in te gaan.

Verder vertelt mevrouw Opheij dat we bij Schreeuw om Leven de vrouwen onderschatten, als we denken dat ze niet goed hebben nagedacht over alle opties. Bovendien zou men in het abortuscentrum prima kom kunnen gaan met twijfelaars. Toch zegt Kees van Helden dat de praktijk tegen valt. “In de kliniek moeten ze een formulier ondertekenen waarop staat dat ze andere opties hebben overwogen. Dat zegt niet of het ook besproken is.”

“Bent u er wel om hulp te verlenen, of ziet u dat niet als uw taak”, vraagt Tijs aan de abortusarts. Het antwoord is illustratief voor de problemen: “Ik zie het niet als mijn taak om iemands leven helemaal op de rit te krijgen, maar ik kan wel verwijzen naar de FIOM of een blijf-van-mijn-lijf of de huisarts.”

Eva

Eva is feministe en werkt voor de Bovengrondse, een organisatie die naar eigen zeggen het publiek debat wil aanwakkeren. Ze zocht de media op om te vertellen over haar ervaring voor de deur van een abortuskliniek. Toen ze eind 2018 zwanger werd besloot ze voor abortus te gaan. Eenmaal aangekomen bij het abortuscentrum werd ze naar eigen zeggen toegeschreeuwd door een man die daar aan de overkant stond met een bord waarop stond “Jesus is Lord”. Hij riep dat ze naar de hel zou gaan omdat abortus moord is, aldus Eva. Bij welke groep deze persoon hoorde werd niet duidelijk. Het lijkt in elk geval niet te gaan om de bekendere organisaties die steeds in de media genoemd worden.

Tijdens een eerder interview bij EenVandaag noemde ze haar antwoord op deze persoon niet, maar vertelde ze dat ze de kliniek weer in ging en aan de artsen vertelde dat er iemand buiten staat. Het antwoord was dat ze dit weten, maar dat er niets aan gedaan kan worden. Dat terwijl intimidatie tijdens zo’n demonstratie volgens artikel 284 Wetboek van Strafrecht wel degelijk te verbieden is. Waarom heeft de kliniek hier geen actie op ondernomen? De demonstraties die niet te verbieden zijn, gaan gepaard met het vriendelijk aanspreken van de vrouwen of hooguit een bord met een tekst, maar geen herhaaldelijk geschreeuw over de gang naar de hel.

Deze gebeurtenis lijkt voor Eva te rechtvaardigen dat ze buddy’s in het leven riep, om andere vrouwen te beschermen tegen dit soort schreeuwende demonstranten. Opvallend is dat ze wel aan Tijs duidelijk maakt dat ze gelooft dat deze “intimiderende” demonstranten het recht hebben om te doen wat ze doen. Ze doet zelfs de moeite om het pro-life standpunt accuraat te omschrijven. Helaas eindigde dat toch weer in een karikatuur, doordat ze zei dat pro-life het ‘potentiele’ leven beschermwaardig acht. Het leven is er echter al en dat verdient bescherming tegen de dood. Op het moment dat zij aangeeft dat ze de beschermwaardigheid van de zelfbeschikking van de vrouw prioriteert boven de beschermwaardigheid van het “potentiele leven”, heeft ze dus geen interactie met het volledige standpunt, wat haar afweging tussen beide onzuiver maakt.

Jezus Redt

Florens van der Spek deed het woord namens Jezus Redt. Met een bus stonden zij bij de abortuskliniek in Rotterdam klaar om met mensen het gesprek aan te gaan. Ook hingen er teksten aan de bus, zoals ‘Abortus is kindermoord’.

Fatima kon op het laatste moment toch kiezen voor haar kindje

Ze werd zwanger van haar zesde kind. Ze vertelt dat dit echt niet kon in haar situatie. Bij het abortuscentrum kreeg ze een kaartje van Schreeuw om Leven. Er werd hulp aangeboden zonder dat ze zich bekritiseert voelde. Ze waren vooral geïnteresseerd in het waarom van de abortuswens, vertelt Fatima. Meteen werd er praktische hulp aangeboden. “En dat hebben ze ook waargemaakt”, aldus Fatima.

Op de vraag hoe Fatima terugkijkt op haar beslissing zegt ze resoluut: “Ik ben zeer tevreden dat ik niet heb gekozen om de abortuskliniek in te lopen.”

Schreeuw om Leven

Tijd rijdt mee in de hulpbus van Schreeuw om Leven. Directeur Kees van Helden beantwoord vanachter het stuur zijn vragen. Er wordt verteld over onze twee takken: opinie beïnvloeding en hulpaanbod. “Met name het aanbieden van hulp gaat ontzettend de lucht in. We hebben steeds meer aanvragen van vrouwen die onder druk staan om een abortus te doen. We hadden in 2014 80 hulpvragen en in 2018 sloten we af met 522 hulpvragen. Negentig procent van wie bij ons aanklopt staat onder druk van de partner of van de omgeving.” Van Helden legt verder uit dat de vrouw geen keuze heeft als haar partner hun schip dreigt te verlaten als ze kiest voor het kind.

Eén van de counselors is Suzan. Zij wil hulp aanbieden aan moeder en kind. Het lukt volgens haar best vaak om in gesprek te komen. Als mensen niet verder willen praten, laat ze de mensen doorlopen, vertelt Suzan.

Sponsorplan

Suzan vertelt samen met Kees van Helden over het sponsorplan van Schreeuw om Leven, waarbij een volledige baby uitzet of tot een jaar lang na de geboorte dekking van alle baby kosten tot de mogelijkheden behoren.

Het is volgens Kees van Helden een teken van morele armoede als onze overheid financieel zwakkere vrouwen zegt dat ze alleen de abortus betalen en niet helpen bij het opvoeden van het kindje: “Dan zijn we als Nederland toch moreel failliet?

Dat is de reden dat Schreeuw om Leven deze vrouwen wel helpt, waar anderen de problemen niet willen zien. Vorig jaar hebben 20 vrouwen gebruik gemaakt van ons sponsorplan. Niet alle vrouwen maakten het traject vol, omdat de familie het dikwijls binnen dat jaar al overneemt. Ook het feit dat een vrouw door deze hulp in haar kracht komt te staan, doet veel merken we. In 2018 hebben we concreet € 11.000,- uit gegeven voor vrouwen die in het sponsorplan terechtkwamen. Voor de vele andere hulpvragen was bovenal begeleiding nodig en daarvoor maken we alleen personeelskosten. Denk aan het feit dat een vijfde deel van de hulpvragen gaat over post-abortus problematiek, dus vrouwen die na hun abortus kampen met spijt of trauma. Een ander deel betreft de Abortuspil Stopper, waarbij we de vrouw helpen om het kindje te houden nadat ze in het abortuscentrum de eerste abortuspil innam. Ander werk binnen de hulpverlening betreft het meegaan naar het (ouderlijk) huis van de vrouw om daar met familie of partner te spreken over de kwestie, hetgeen vaak door vrijwilligers wordt gedaan. En zo zijn er nog allerlei varianten van hulpverlening die bij Er is Hulp, de hulp tak van Schreeuw om Leven, thuishoren.

Politie

Terwijl de cameraploeg Schreeuw om Leven volgt, komt de politie opeens langs. Ze hebben een melding gekregen van overlast. Welke overlast, dat wordt niet duidelijk. Wel is het helder dat het abortuscentrum de politie heeft gebeld. De agenten controleren voor de vorm de vergunning en gaan weer weg, omdat er dus niets aan de hand was.

Concluderend

We zijn dankbaar voor het eerlijke beeld dat er in de reportage wordt geschetst. Als we kijken naar andere reportages van het afgelopen jaar, dan kan het vrij uniek genoemd worden dat er een uitzending komt die daadwerkelijk alle partijen aan het woord laat. Nu de Mars voor het Leven, in Utrecht op 16 november, steeds dichterbij komt, zien we terug op een bewogen jaar waarin het scheve beeld over ons werk voor een deel is rechtgetrokken, door feiten en eerlijke berichtgeving.

 

terug naar het overzicht
Goed en terecht nieuws #prolife #prochoice #abortus #weekvanhetleven #marsvoorhetleven https://t.co/YOnYzTY1gW   3 uur geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!