Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Advies Duitse onderzoekers: 'Licht vrouwen in over mogelijke psychische gevolgen abortus'

07-08-2019

Onafhankelijke Duitse onderzoekers hebben dit jaar aangetoond dat vrouwen na een abortus, vaker dan vrouwen die een zwangerschap uitdragen, te kampen krijgen met een reeks psychische problemen, zoals depressie, angststoornis, aanpassingsproblemen en psychosomatische klachten.

Voor de studie[1] werd geput uit een decennium aan medische gegevens van 35.162 vrouwen, waarvan de ene helft een abortus had ondergaan en de andere helft de zwangerschap volledig uitdroeg. De analyse wees uit dat een reeks psychische aandoeningen gemiddeld vaker voorkomt in de ‘abortusgroep’ dan bij de vrouwen die een baby hadden gekregen. Verschijnselen als depressie (respectievelijk 6,7% vs. 5,4%), Angststoornissen (3,4% vs. 2,7%), Aanpassingsproblemen (6,2% vs. 5,6%) en Psychosomatische klachten (19,3% vs. 13,3%) sprongen er volgens de onderzoekers uit. Daarnaast viel hen op dat de problemen bij het ouder worden toenamen en groter waren bij vrouwen die na hun dertigste een abortus hadden ondergaan.

Het verhoogde risico op psychische problemen na abortus bleek al eerder uit verschillende onderzoeken, zoals dat van Coleman in 2011.[2] De Nederlandse onderzoekster Van Ditzhuijzen, docent algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, nam de hogere aantallen bij deze vrouwen ook waar, toen zij deze materie onderzocht onder 325 vrouwen.[3] Het verschil tussen beide groepen verklaarde ze met het feit dat de vrouwen meestal al voor hun abortus kampten met psychische problemen. In het nieuwe Duitse onderzoek werden de gegevens van dergelijke vrouwen echter uitgesloten van het onderzoek, waarna de verhoging alsnog werd aangetoond.

Hoewel psychische problemen ook na een uitgedragen zwangerschap kunnen optreden, is het niet zo dat deze na een abortus ontbreken, zoals abortusvoorstanders doorgaans beweren. De kans op deze problemen is zelfs groter bij abortus, zo blijkt uit het meest recente onderzoek.

De resultaten hebben de onderzoekers tot de volgende conclusie gebracht:

Gebaseerd op deze resultaten moet informatie, over de potentiële impact van een opgewekte abortus op de mentale gezondheid, met vrouwen worden gedeeld voordat de abortusbehandeling wordt gepland, vooral met hen die al een hoger risico hebben om gediagnosticeerd te worden met depressie, angststoornis of andere mentale gezondheidsproblemen.”

Het is een advies dat ook van toepassing zou moeten zijn op Nederlandse huisartsen, abortuscentra en andere instellingen die keuzehulpgesprekken voeren met vrouwen. Volgens de onderzoekers is het raadzaam om vrouwen voorafgaand aan een abortusafspraak te wijzen op mogelijke psychische gevolgen. Te meer omdat deze – in tegenstelling tot potentiële problemen bij het uitdragen van een zwangerschap – niet of nauwelijks bekend zijn bij het grote publiek. Dit advies geldt des te meer, maar niet uitsluitend, voor vrouwen met een psychiatrisch verleden, aangezien deze extra vatbaar zijn voor de genoemde gevolgen.

Nu de stapel onderzoeken die verband aantoont tussen abortus en psychische problemen weer groter is, lijkt de tijd rijp voor aanpassing van de huidige abortusprocedures. Immers, het voor de patiënt achterhouden van informatie is in strijd met het wettelijk vastgelegde recht op duidelijke informatie over iedere medische behandeling.

 


[1]    Jacob, L., K. Kostev, C. Gerhard, M. Kalder (2019) Relationship between induced abortion and the incidence of depression, anxiety disorder, adjustment disorder, and somatoform disorder in Germany. Journal of Psychiatric Research 114 (2019) 75–79

[2]    Coleman, P.K. (2011) Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995-2009. The British Journal of Psychiatry (2011) 199, 180–186

[3]    Ditzhuijzen, J. van, M ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh (2018)

terug naar het overzicht
Goed en terecht nieuws #prolife #prochoice #abortus #weekvanhetleven #marsvoorhetleven https://t.co/YOnYzTY1gW   2 uur geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!