Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Pro-abortuslobby vele malen rijker dan Pro-life

22-07-2019

De afgelopen tijd deden politieke voorstanders van abortus een nieuwe poging om de Europese pro-life beweging in een kwaad daglicht te stellen. Lilianne Ploumen van de PvdA beweerde bij EenVandaag dat de “anti-abortusbeweging een internationale beweging is met veel geld”. Rebecca Gomperts van Women on Waves herhaalde dit kort daarna in een artikel. Bewijzen werden echter niet geleverd. In de juli editie van Leef Magazine leest u meer over hun onzorgvuldige bron voor deze verwijten en de dubbele moraal die hiermee wordt gehanteerd.

In vervolg daarop laten we u graag meekijken met onafhankelijk onderzoek naar de geldstromen binnen de bewegingen van pro-life en pro-abortus door Follow the Money  en Open Secrets. Daaruit blijkt onder meer dat de Amerikaanse pro-abortuslobby tot wel negen keer rijker is dan de pro-life beweging.

Volgens het artikel van Pacific Standard maakt het niet uit hoe je de cijfers bekijkt, de pro-abortusbeweging had sinds 1990 ieder jaar veel meer te besteden dan pro-life. In 2018 stopte pro-life bijvoorbeeld 4,8 miljoen dollar in beleidscampagnes en onafhankelijke uitgaven, terwijl pro-abortus hier bijna 51 miljoen aan besteedde.

Afhankelijk van hoe je naar de organisaties kijkt, zo stelt het artikel, is er sprake van een verschil van 20 tot 900%. Hun reden voor die nuance is onder meer het idee dat Planned Parenthood (PP), de grootste activist op het toneel, misschien niet te boek zou moeten staan als pure pro-abortusorganisatie. Dit is wat ons betreft een onterechte nuance. Planned Parenthood is immers de grootste abortusvoorziener van de Verenigde Staten. Bovendien is de door Pacific Standard herhaalde uitspraak, dat abortus maar 3% van de services van PP betreft, al lang en breed ontmaskerd als mythe. Zo ontving deze claim drie Pinoccio’s van de Washington Post en noemde zelfs de links progressieve website Slate de stelling onnozel.

Dat Planned Parenthood focust op abortus werd recentelijk bevestigd door de pas geleden ontslagen directrice Jeana Wen. In een openhartig opiniestuk in de New York Times schreef ze dat de focus van de organisatie van oudsher ligt bij het promoten van het vermeende recht op abortus, terwijl zij juist vindt dat gezondheidszorg in het algemeen hoger op de agenda moet staan. Vanaf haar indiensttreding kreeg ze naar eigen zeggen kritiek op het feit dat ze abortus niet voldoende tot prioriteit maakte.

Het is duidelijk dat er vele miljoenen omgaan in alleen al het Amerikaanse deel van de pro-abortuswereld. Wettelijk gezien is hier echter niets tegen in te brengen. Organisaties mogen, onder bepaalde voorwaarden, zoveel geld spenderen als hen goeddunkt aan het beïnvloeden van politiek en maatschappij. Dat besef maakt de verwijten van Ploumen, Gomperts en anderen des te meer dubieus. De Amerikaanse pro-life beweging is niet alleen een financiële dwerg vergeleken bij pro-abortus, het is ook nog eens volstrekt legitiem om geld te spenderen aan een ideologisch doel.

Tot slot de claim dat er Amerikaans pro-life geld naar Nederland komt. Ook hiervoor werd geen bewijs geleverd, maar de karikatuur van schimmige pro-life groepen die de hand ophouden is vermoedelijk waar het om te doen was. Op dezelfde manier heeft men immers geprobeerd pro-life demonstranten weg te krijgen bij abortuscentra, door ze zonder enig bewijs te beschuldigen van strafbare feiten als agressie en intimidatie.

Schreeuw om Leven krijgt echter geen cent uit Amerika. Onze inkomsten komen, ongetwijfeld tot grote teleurstelling van Ploumen en anderen, geheel uit Nederland. En al zou er geld uit Amerika komen, wat is daarmee het probleem? Lilianne Ploumen ontving voor haar pro-abortus initiatief alleen al van de Nederlandse overheid 25 miljoen euro. Internationaal haalde Ploumen in een half jaar 260 miljoen op, hetgeen neerkomt op zo’n 370% van het jaarlijks inkomen van Schreeuw om Leven. Oordeelt u zelf: hoe geloofwaardig zijn de klachten in de media over de ‘macht’ van pro-life in Europa?

 

terug naar het overzicht

Blijf op de hoogte!