Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Meer inzet van de Abortus Pil Stopper

02-07-2019

Meer aandacht voor de Abortus Pil Stopper

Spijt

Het komt geregeld voor dat vrouwen vlak na de inname van de eerste abortuspil spijt krijgen. Soms al direct nadat ze de pil in een abortuscentrum hebben ingenomen. De druk van de partner en familie om het kind te aborteren spelen hierbij regelmatig een rol.

Het gebeurt zelfs dat na de inname van de eerste abortuspil de “partner” direct de relatie verbreekt en de vrouw aan haar lot over laat.

In september 2017 is Schreeuw om Leven in Nederland gestart met de Abortus Pil Stopper. (APS pil). In 2018 maakte 20 vrouwen gebruik van deze APS pil zonder dat er veel aandacht aan de mogelijkheid hiertoe werd geschonken.

Vanaf de komende maanden zal dit gaan veranderen. Al jaren zien we de het gebruik van de abortuspil toenemen in ons land (bron: jaarlijkse rapportage WAZ). Mede gezien het groeiende tekort aan abortusartsen wordt de abortuspil gezien als een “snelle en eenvoudige” oplossing voor een onbedoelde zwangerschap.

Terwijl onderzoek uitwijst dat de abortuspil meer complicaties met zich meebrengt waaronder incomplete abortussen. Niet alleen complicaties zijn een grote zorg maar ook de psychische gevolgen voor de onbedoeld zwangere vrouw. Zij is nu haar eigen aborteur doordat ze zonder begeleiding zelf thuis haar eigen abortus uitvoert.

Nieuwe visitekaartjes om uit te delen zijn reeds gedrukt. Een uitgebreide informatiefolder is in de maak en op de nieuwe hulpverleningsbus is een grote button geplaatst die hier de aandacht op vestigd.

terug naar het overzicht
Schreeuw om Leven is niet zozeer geïnteresseerd in wie de president van de VS is, maar wel in het beschermen van on… https://t.co/TaQb7LTP20   2 uur geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!