Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Mars voor het Leven

Mars voor het Leven 2017
Stichting Schreeuw om Leven houdt D.V. op zaterdag 9 december de 25e Mars voor het Leven. Daarmee wordt de Week van het leven afgesloten. Deze week wordt georganiseerd in samenwerking met het Platform Zorg voor Leven. Het thema is: "Wanneer begon jouw hart te kloppen?". Deze vraag wordt de samenleving voorgehouden middels radiospotjes en billboards.

De week wordt dus afgesloten met de Mars voor het Leven, welke twee hoofddoelen heeft:
1. Een krachtig en liefdevol signaal naar de samenleving en politiek. Stop abortus en euthanasie, investeer in alternatieven.
2. Een blijvende impact op de aanwezigen: bewustwording en bemoediging.

Het programma begint om 12.00 uur. Wees op tijd. Vanaf 11.00 uur staan we klaar om u te verwelkomen. Na een inhoudelijk progamma met sprekers en samenzang, wordt de Mars ingezet om 13.15 uur. Tijdens de Mars visualiseren we met bloemen dat 31.000 ongeboren kinderen dit jaar niet geboren mogen worden. Neemt u ook een bloem mee? Na de Mars is er geen programma en wordt gezamenlijk afgesloten. Vooraf is het lastig aan te geven hoe laat geëindigd wordt. Het streven is tussen 15.00 en 15.30 uur.

Tijdens deze dag zorgt Willem de Boer Food & Events voor een aantrekkelijk aanbod van koffie, thee en broodjes.

Vervoer naar de Mars (routebeschrijving)
Het is een mooie ontwikkeling dat vanuit steeds meer plaatsen busvervoer wordt opgezet door werkgroepen. Bekijk of bij u uit de buurt een bus vertrekt. Ook het vervoer per trein raden we aan, omdat het Centraal Station naast het Malieveld ligt. Onder het Malieveld is een parkeergarage en zo zijn er nog twee in de buurt. Klik hier voor de routebeschrijving en mogelijkheden van vervoer.

Vrijwilliger worden bij de Mars
Om alles in goede orde te laten verlopen hebben we hulp nodig bij een aantal taken:
- Gastdames/gastheren (60 nodig, 24 aanmeldingen)
- EHBO (voorzien)
- Schoonmakers toiletten (6 nodig, 4 aanmeldingen)
- Ordedienst kernteam (30 nodig, 14 aanmeldingen) (Bij aankomst worden mannen gevraagd om in de ordedienst mee te helpen. Dan krijgen ze een veiligheidshesje en een instructiekaart. De vooraf aangemelde ordediensters vragen we om dit uit te delen. Meld u dus aan als u wilt helpen uitdelen.)
Samen met alle vrijwilligers willen we de dag beginnen om 10.30 uur.
Meld u aan door een e-mail te sturen naar albert@schreeuwomleven.nl of bel naar 035-6244 352.

Financiële ondersteuning
Vele voorbereidingen zijn getroffen. Vanwege de groei moeten we uitwijken naar het Malieveld in Den Haag. Er zijn (invalide-)toiletten aanwezig en naast het podium wordt een groot scherm geplaatst, zodat iedereen kan zien wat er gebeurt. Catering wordt tegen betaling aangeboden. Het risico van de catering is gesponsord. Ook de huur van het Malieveld (6.000 euro) is gesponsord. We zullen een collecte houden om de overige onkosten te dekken. Onkosten voor bijvoorbeeld: aggregaten, toereikende geluidsinstallatie, camera's, LED schermen, stevige pagodetenten, podium, verlichting van podium, logistieke coordinatie van busvervoer, demonstratiematerialen, bewaking, dranghekken, aanleg water, rijplaten, muzikale begeleiding, voldoende veiligheidshesjes en portofoons. Ook vooraf kunt u steunen met een gift via de website.

Mars voor het Leven 2016
Vorig jaar liepen er 5.000 mensen in stilte rond de regeringsgebouwen om op respectvolle manier aandacht te vragen voor de beschermwaardigheid van het leven en voor de nood achter de 30.000 abortussen die jaarlijks plaatsvinden in Nederland. Hierbij waren o.a. Gert-Jan Segers en Kees v/d Staaij aanwezig als sprekers. U kunt hun toespraken en die van anderen terugkijken op onze website.

Transhumanisme
13 november 2017

Transhumanisme

Op vrijdag 10 november 2017 hield het Platform Waarden en Normen een panel bijeenkomst. Het Platform Zorg voor Leven was hiervoor ook uitgenodigd. Alle deelnemers konden in een pitch van 3 minuten hun antwoord geven op de vraag “Een nieuw kabinet! En nu?”

Waar moeten we beginnen?
9 november 2017

Waar moeten we beginnen?

#MeToo heeft verstrekkende gevolgen. De seksuele revolutie uit de jaren 60 is volkomen doorgeschoten en heeft ontelbare slachtoffers gemaakt. Wij komen de gevolgen tegen tijdens onze gastlessen op scholen, jongerenavonden, bij verenigingen en in de hulpverlening.

Aborteren als mensenrecht
2 november 2017

Aborteren als mensenrecht

Momenteel is het VN-Mensenrechtencomité bezig met een herziening van artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, dat gaat over het recht op leven. Hiervoor stelde het comité in juli van dit jaar een concept General Comment op. Op 3 november is een beslissing genomen.

HORROR verhaal abortuspil
1 november 2017

HORROR verhaal abortuspil

Een vrouw vertelt haar verhaal over haar ervaring met de abortuspil bij CASA kliniek. Terecht dat deze chemische abortuspil niet bij de huisarts verkrijgbaar wordt!

Inderdaad goed om deze insteek te nemen! Los van elkaar maakt meer stuk dan je lief is https://t.co/kvR3RSC6Vu https://t.co/ktx3hMl0UI   10 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!